Xornadas Técnicas de Seragro
XVII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite
14 e 15 de novembro de 2019
Facultade de Veterinaria de Lugo

Vídeos PromocionaisPresentación do programa do xoves

Presentación do programa da mañá do venres

Presentación do programa da tarde do venres

Leite en ecolóxico, produción responsable e sostible

Secado selectivo?

Alternativas para o descanso das vacas e os seus custos en Galicia

Invitación ás Xornadas