Xornadas Técnicas de Seragro
XVIII Xornadas Técnicas de Vacún de Leite
18 de setembro, 18 e 19 de outubro, 18 e 19 de novembro.
Emisión on-line

Vídeos PromocionaisPresentación do programa do xoves

Presentación do programa da mañá do venres

Presentación do programa da tarde do venres

Leite en ecolóxico, produción responsable e sostible

Secado selectivo?

Alternativas para o descanso das vacas e os seus custos en Galicia

Invitación ás Xornadas