Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


gl:estructura_de_la_aplicacion:tabajar_formulario

Traballar con formularios

O formulario, así como as táboas, son as principais ferramentas de traballo da aplicación, con elas podemos realizar a maioría das accións da nosa aplicación como inserir, editar e amosar datos. A maioría dos formularios teñen os mesmos controis, aínda que isto pode variar debido á natureza mesma dos datos cos que está a traballar. Explicaremos a función de cada un dos seus controis.

Isto é o que pode ser unha forma típica.

Neste caso vemos que estamos a traballar cos datos das explotacións e, polo tanto, todos os campos, despregables, pestanas e outros controis axudaranos a ver e editar estes datos, para iso imos ver a barra co botóns de control que están na parte superior dereita.

Controis principais

Na seguinte imaxe vemos a función de cada botón.

Botón de consulta

O botón de consulta ten dous comportamentos, se o prememos unha vez nos permite ingresar todos os campos para poder escribir os datos que queremos consultar e cando o volvemos a usar utiliza os datos que inserimos para poder realizar un busca cos datos que escribimos.

Por exemplo, teñamos en conta a pantalla do formulario que temos máis arriba no que estamos consultando os datos das explotacións. Se prememos unha vez no botón de consulta, os campos están habilitados e a icona cambia o seu aspecto indicando que estamos en modo de consulta. Imaxina que queriamos buscar as explotacións que conteñan a palabra “proba” no campo Propietario, entón escribimos “*probas*” (sen as comiñas) no campo e facemos clic de novo no botón de consulta.

Se só hai unha coincidencia, os campos énchense directamente cos datos de rexistro. Se hai máis rexistros que coincidan coa busca, aparecerá unha lista da que podemos seleccionar os datos que nos interesan. Cando teñamos varios resultados, podemos navegar polos rexistros empregando os botóns de navegación que temos na parte superior esquerda do formulario.

Se non escribimos nada en ningún campo e volvemos a facer clic no botón de consulta, aparecerán todos os datos.

Buscar comodíns

Na busca podemos empregar os seguintes comodíns:

  • * Para buscar calquera cadea de caracteres de calquera lonxitude.
  • ? Para atopar só un carácter de calquera tipo.

Botóns para modificar e eliminar o rexistro

Unha vez localizado o rexistro ou rexistros nos que queremos traballar, podemos empregar os botóns de modificación e eliminación do devandito rexistro. No momento en que temos o rexistro no formulario, o botón de eliminación está habilitado, indicando que podemos eliminar o rexistro amosado e, se modificamos algún campo, o botón de eliminación é tamén habilitada. modificación do rexistro para poder gardar os cambios que fixemos.

Botón Inserir

Do mesmo xeito que co botón de consulta, este botón ten un comportamento dobre, cando o prememos unha vez que elimina os datos do formulario e a icona cambia o seu aspecto (como o botón de consulta), entón escribimos os datos do rexistro que queremos inserir e cando volvemos a premer no botón, insírese o rexistro. A aplicación fará certas comprobacións e informaranos se hai algún problema, como se faltase un campo necesario para cubrir.

Botón de permisos

Este botón úsase para xestionar os permisos do usuario para acceder ás diferentes partes ou datos da aplicación como formularios, menús, inserir, modificar ou ver datos. Normalmente este botón só está habilitado para os administradores. A xanela de permisos pode ter o seguinte aspecto.

Podemos usar as caixas de verificación para asignar os permisos pertinentes.

Botón de traducións

Con este botón podemos configurar as traducións dos elementos da interface, esta opción normalmente só é accesible para os administradores.

Botón de impresión

Aquí podemos imprimir os datos que están no formulario.

Botón de columnas visibles

Neste botón podemos configurar as columnas que serán visibles na táboa que aparece ao facer unha busca no formulario. Antes de facer a busca indicamos o que queremos ver marcando os nomes das columnas que queremos que aparezan.

Cando realicemos calquera busca no formulario que implique mostrar varios resultados, a táboa de selección do rexistro aparecerá coas columnas configuradas.

Botón Actualizar datos

Con este botón podemos sincronizar os datos do formulario cos datos da base de datos, aparecerá un cadro de diálogo confirmando se queremos gardar os cambios que fixemos se existen.

Botón Eliminar campos

Borra todos os campos e saímos do xeito que estiveramos traballando (Buscar, inserir, etc.).

Seguinte sección Traballar con táboas

gl/estructura_de_la_aplicacion/tabajar_formulario.txt · Última modificación: 2021/09/21 17:05 por admin