Ferramentas de usuario

Ferramentas do sitio


gl:estructura_de_la_aplicacion:interfaz

Funcións da interface

Vexamos de preto como se estrutura a aplicación. Abaixo vemos unha fiestra típica da aplicación.

A través deste menú podemos navegar ás distintas seccións da aplicación. O acceso ás distintas seccións do menú estará condicionado polo tipo de perfil de usuario que acceda á aplicación. Os diferentes perfís son Administrador, Técnico, Gandeiro e Tenda. Cada un deles terá acceso a diferentes partes da aplicación. O menú divídese nos diferentes servizos prestados por Seragro, S.C.G. e en cada unha delas terán as pantallas de traballo, configuracións e informes de cada unha delas. A administración é para tarefas máis administrativas como maestros, importacións e procesos e o principal é para tarefas máis xerais como consultas, receitas veterinarias, existencias, etc. En Idioma cambiaremos o idioma da aplicación e en Ontimize poderemos cambiar aspectos como cores, tipos de letra e comportamentos do entorno da aplicación.

Barra de botóns

A barra de botóns axúdanos a navegar directamente ás seccións ou accións máis importantes da aplicación.

Temos que ter en conta que todos os botóns teñen un Tooltip ou descrición flotante cando detemos o cursor sobre o elemento que nos axudará a coñecer a súa función.

Árbore de navegación

A través deste compoñente podemos visualizar a estrutura dos datos que estamos vendo nesa forma. Na pantalla que se mostra ao comezo podemos ver que a Granxa de Probas ten asociadas Vacas, Novillas, Baixas Vacas, etc … En cada unha destas entidades podemos, á súa vez, ver os elementos que a compoñen.

Se facemos clic nun elemento, o formulario pódese transformar para realizar accións sobre este elemento.

Tamén podemos facer clic co botón dereito sobre unha das categorías da árbore para poder ordenar polos campos que se ven para cada rexistro que aparece.

Hai que ter en conta que a función da árbore é facilitar visualmente a información ao usuario e que as operacións cos datos teñen que realizarse a través dos formularios.

Seguinte sección Traballando con formularios

gl/estructura_de_la_aplicacion/interfaz.txt · Última modificación: 2021/09/21 16:51 por admin